nowça now‧ça 1

Gany ýerinde, sagdyn, ýaş.

  • Nowça gyzlaryň görki-görmegi, enaýylygy eýsem şol gülüňkiden pesmi? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

nowça now‧ça 2

Degirmende möhreden suw çykýan we çarhlary herekete getirmek üçin suw dökülýän deşik.


Duş gelýän formalary
  • nowçalar
  • nowçalary