nowella at

Edebiýat termini Köplenç soňy garaşylmadyk görnüşde gutarýan kiçijik hekaýa, çaklaňja powest.

  • Nowellanyň sýužeti çylşyrymly bolmasa-da, ol örän gyzyklydy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)