käselemek kä‧se‧le‧mek işlik

Gawuny ýa-da garpyzy kerç-kerç, käse-käse edip bölmek.

  • Onuň yzyndan gawun ýaryp käseleýärler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • käselemek
  • käselemäge
  • käseleýärler
  • käseläp