käse kä‧se

 1. Esasan çaý içilýän agzy ýaýbaň syrçaly gap.

  • Ol elindäki käsesini ýerde goýdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ilkinji käsäni çäýnege gaýtardym-da, siz kim bolarsyňyz?! -- diýip soradym. («Tokmak» žurnaly)

 2. Gawunyň ýa-da garpyzyň käselemek, kerç-kerç etmek üçin kesilen bir bölegi.

  • Gawun käseleri buldurap täsin ysy oturanlaň burnuna urýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ertir bilen bir käse gawun iýdi.


Duş gelýän formalary
 • käse-de
 • käsede
 • käseden
 • käsedi
 • käsedir
 • käsedäki
 • käsedäkini
 • käseler
 • käselerde
 • käselerden
 • käselere
 • käseleri
 • käselerine
 • käselerini
 • käseleriniň
 • käseleriň
 • käseleriňi
 • käseleriňizi
 • käseli
 • käsesi
 • käsesidi
 • käsesidir
 • käsesinde
 • käsesinden
 • käsesindäki
 • käsesine
 • käsesini
 • käsesiniň
 • käsä
 • käsäm
 • käsämdäki
 • käsämi
 • käsämiz
 • käsäni
 • käsäniň
 • käsäň
 • käsäňi
 • käsäňize