hun

[hu:n]

Öldürilen adamyň ganynyň deregine salynýan jerime, alynýan ar.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem hun - hunum, hunuň.