hunaba

[huna:ba]

Könelişen söz Gaýgy-gussa, azap, jebir.

  • Tutsalar ýakaňdan näme diýersiň? Hunaba ýuwudyp nälet iýersiň! («Sowet Türkmenistany» gazýeti)