hil hil

[hi:l]

 1. Birini ýa-da bir zady biri-birinden tapawutlandyrýan düýpli alamat, sypat.

 2. Biriniň ýa-da bir zadyň hakyky bolmaly ýagdaýyna laýyklykdaky derejesi, boluş ýagdaýy.

  • Çeper dokalypdyr, oňatdyr hili, Sungat ussatlarny gördük sergide. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Olaryň terjime edilişiniň hili-de barha oňatlaşýar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 3. Ýaly, kimin, üýtgeşik.

  • Şu hili şatlykly oý gelipdir başa. (R. Seýidow, Bagtlylar)


Duş gelýän formalary
 • hilde
 • hilden
 • hildi
 • hildir
 • hildäki
 • hile
 • hiledi
 • hiledir
 • hilem
 • hili
 • hili-de
 • hilidir
 • hilinde
 • hilinden
 • hilindendi
 • hilindendir
 • hiline
 • hilini
 • hilini-de
 • hiliniň
 • hiliň
 • hiliňiň
 • hiller
 • hillerde
 • hillere
 • hilleri
 • hilleri-de
 • hillerinden
 • hillerine
 • hillerini
 • hilleriniň
 • hilleriň
 • hilleýin
 • hilli
 • hillidir
 • hillidirler
 • hilligi
 • hillileri
 • hilliligi
 • hilliligine
 • hilliligini
 • hilliliginiň
 • hilliligiň
 • hillilik
 • hillisidir
 • hilliň
 • hilsiz