hikirdeşmek işlik

Hikirdili gülüşmek, hikirdili seslenişmek.

  • Yza dönüp, şeýle köp söz aýdansoň, dosty bilen bile hikirdeşdiler. (R. Seýidow, Bagtlylar)