hikir-hikir

hikir-hikir etmek

seret hikirdemek

  • Maşyn sürüji ýene-de hikir-hikir edip güldi. (G. Gurbansähedow, Ýürek Daş Däl)

  • Nese däl, nagt! -- diýip, hikir-hikir güldi bir ýigit. («Sowet edebiýaty» žurnaly)