hazlaşmak haz‧laş‧mak işlik

Dumly-duşdan şemal urup hazlap, wazlap durmak.

  • Teläriň dumly-duşundan şemal hazlaşyp durdy.


Duş gelýän formalary
  • hazlaşyp