hazlawuk haz‧la‧wuk

Hazlap duran, hazzyldyly seslenýän (ýel hakda).

  • Onuň edil bir kertinde, hazlawuk şemaldan sowa ýerde otrýadyň uly çadyry bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hazlawuk - hazlawugy.