hazynadar ha‧zy‧na‧dar

[hazy:nada:r]

Hazynanyň, baýlygyň, mal-mülküň eýesi.

  • Ýagman, Çeleken, Gowurdak, Gutarnyksyz haznadardyr. (R. Seýidow, Eserler)


Duş gelýän formalary
  • hazynadaryň