habarlaşmak işlik

Bir zat barada maglumat almak maksady bilen bir ýerden, birinden habar tutmak, gürleşmek.

  • Habarlaşar ýaly kişi barmy? ! («Görogly» eposy)