habarly sypat

  1. Bir zat hakynda ozal habary bar bolan, ozaldan habar berlen, habardar edilen.

  2. Bir habar bilen, bir haýyş bilen, bir ýumuş bilen, işli (gelen).

    • Eşider bolsaň, sen gulak salsaň, Habarly geldim, Pendimi alsaň. (A. Atajanow, Permanyň Mamasy)

dünýäden habarly

Hemme zatdan habary bar bolan, maglumatly.

  • Hut dünýäden habarly adam hökmünde gürrüň berýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)