gysylmak işlik

  1. Bir ýere ykjam dykylyp durmak; köpçüligiň içine düşüp sykylmak.

    • Gepleşige päsgel bermezlik üçin künje gysyldy. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

  2. Howsala düşmek, dar göwünlilik etmek, darykmak.

    • Gurbanow hem gaty bir gysylyp, ýygryljyrap oturmady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  3. Göçme manyda Horlanmak, inçelmek, çekilmek.

    • Onuň hem arryk ýüzüniň tumşuklary gysyldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)