gysylmak gy‧syl‧mak işlik

 1. Bir ýere ykjam dykylyp durmak; köpçüligiň içine düşüp sykylmak.

  • Gepleşige päsgel bermezlik üçin künje gysyldy. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

 2. Howsala düşmek, dar göwünlilik etmek, darykmak.

  • Gurbanow hem gaty bir gysylyp, ýygryljyrap oturmady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Göçme manyda Horlanmak, inçelmek, çekilmek.

  • Onuň hem arryk ýüzüniň tumşuklary gysyldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • gysylan
 • gysylanda
 • gysylandan
 • gysylandygy
 • gysylandyr
 • gysylanlygy
 • gysylanym
 • gysylanyny
 • gysylar
 • gysylary
 • gysylaýyn
 • gysyldy
 • gysyldygyça
 • gysyldym
 • gysyljak
 • gysyljakdygyna
 • gysylma
 • gysylma-da
 • gysylmaga
 • gysylmagy
 • gysylmagydyr
 • gysylmagyn
 • gysylmagyna
 • gysylmagyny
 • gysylmagynyň
 • gysylmagyň
 • gysylmak
 • gysylmaklyga
 • gysylmaklygyna
 • gysylmaklygyň
 • gysylmaklyk
 • gysylmalar
 • gysylmalara
 • gysylmaly
 • gysylman
 • gysylmanyň
 • gysylmasy
 • gysylmasynda
 • gysylmasyny
 • gysylmasynyň
 • gysylmaýan
 • gysylmaýanyny
 • gysylmaýar
 • gysylmaýardy
 • gysylmaýarlar
 • gysylmaň
 • gysylsa
 • gysylsa-da
 • gysylyp
 • gysylýan
 • gysylýandygyny
 • gysylýanlygy
 • gysylýanyny
 • gysylýar
 • gysylýardy
 • gysylýarlar