gysymlamak işlik

Eliň bilen gysyp tutmak, gysymyň bilen gysyp tutmak.

  • Ol atlary iliň sürşi ýaly gop berip gyssaman, uýany iki eli bilen gysymlap, ýöne sömelip otyrdy. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

  • Bir aýagy mesili, bir aýagy ýalaňaç, goşasyny gysymlap, hasanaklap daş çykdy. Gapydan gelen Aşyr sesini çykarman, Artygyň düşeginiň ýanynda çöküp, onuň elini gysymlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)