gurama1

Jemgyýetçilik birleşigi ýa-da döwlet edarasy.

  • Ol heniz niýetine ýetmänkä, obalarda garyplar guramasy guralaýdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

gurama2

Dürli mata böleklerinden tikilen.

  • Gurama Kürte. Gurama köýnek.