guramaçylykly sypat

Guramaçylyga degişli bolan, oňat guralan tertipde.

  • Guramaçylykly başlanan iş gowy netije berdi. («Bahar»)

  • Guramaçylykly hereket etmek.