garmalaşyk

[ga:rmalaşyk]

Adamlaryň tertipsiz garym-gatymlygy.

  • Men ony garmalaşygyň içinden çekip çykardym. (M. Gorkiý, Ene)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garmalaşyk - garmalaşygy.