garnamak işlik

Öldürilen malyň garnyny dilip, iç goşuny çykarmak, aýyrmak.

  • Owadan keýikleri garnap, maşynyň ortasyna basdylar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)