gaça sypat

gaça durmak

Içgin durmazlyk, çekeräk durmak, gaýra durmak, çeke durmak.

  • Şpion edilip iberilendir öýdüp, olardan gaça durýardylar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

gaça uruş

Duşmana emel etmek maksady bilen, kä urşup, kä yza çekilip alnyp barylýan söweş.