gaçak at

  1. Tutdurmazak, sarç (mal hakda).

    • Gaçakmal.

  2. Gaçyp gezip gören, gelmän-gitmän ýören, görünmän gezip ýören.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gaçak - gaçagy.

gaçak adam

Gaçyp geýip ýören, gelmän-gitmän ýören, görünmän gezip ýören.

gaçak mal (zat)

seret mal

  • Allaýar tulum bilen Gurt gaçak maldan ýüklerini tutup gaýtdylar. (A. Gowşudow, Eserler)