entreklemek işlik

seret entemek 1

  • Ol entrekläp, ýerinden turjak boldy. (N. Pomma, Egri Eýikmez)

  • Häki pişik entrekläp gitdi. (J. Akyýew, Mergeniň Ogly)

  • Ol duran ýerinde etrekläp gidýärdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)