boýamak işlik

  1. Bir zada reňk bermek, boýag çalmak, reňklemek.

    • Göz öňüme sakgalyny hyna bilen boýan jerçi geldi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

    • Pawel ony derrew alyp nyşana, Geýen köýnegini boýady gana. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  2. Hapa bulamak, tegmil degirmek, garalamak.