boýag

Mata ýa-da predmetde reňk berýän jisim, boýa.

  • Onuň içinde düýrülgi mata. boýaglar we kagyz bardy. (O. Gonçar. Baýdak Göterijiler)

  • Gökboýag. Gyzyl boýag.

boýag çalmak

Şelaýyn sözler bilen ýuwmarlamak.

  • Ýagşy, öňünden boýag çalma-da, bir bada matlaba geç. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)