boýalmak işlik

  1. Boýag çalynmak, reňklenmek.

  2. Hapa bulanmak, tegmil degmek, garalanmak.

    • Ýüzi güne garalan we gözýaşyna boýalan dokuz ýaşly bir oglan bardy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)