alaňlyk

Alaňyň köp ýeri.

  • Ýoluň iki tarapy alaňlyklar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Süri alaňlykdan ýaňy aňryk aşypdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem alaňlyk - alaňlygy.


Duş gelýän formalary
  • alaňlykdan
  • alaňlyklar
  • alaňlyklarynyň
  • alaňlyklaryň