alarmak işlik

[a:larmak]

Ala bolmak, ala bolup görünmek.

 • Okadykça gahary gelip, gözleri alaryp, hanasyndan çykaýjak boldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • alaram
 • alaran
 • alaransoň
 • alarany
 • alardy
 • alardy-da
 • alardyk
 • alardylar
 • alardym
 • alardyň
 • alarjak
 • alarlygy
 • alarlyk
 • alarmagynda
 • alarmak
 • alarman
 • alaryp
 • alarypdyr
 • alaryň
 • alarýarmy