alartmak işlik

[a:lartmak]

agyz alartmak

seret agyz

göz alartmak

seret göz

  • Emma kakasy gözüni alardyp seredeni üçin, sözüni şol ýerden kesdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Sahawat gözlerini alardyp, tekepbirlik bilen dymýardy. (M. Gorkiý, Eserler)