ýülmenmek işlik

Ýülmenek edilmek, ýylmanyp ýüzi gyrdalmak, taýpy bolmak.

  • Her bir daş şeýle bir gowy ýülmenipdir. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Daşynyň ak galaýysy ýülmenen mis jamy orta goýdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)