ýünjümek işlik

Tüýjerip duran, ýüňi üpür-çüpür bolan.