öýdemek 1 işlik

Dokmaçylyk Bir setir çitip çykmak öýdüm etmek (haly dokalanda).

öýdemek 2 işlik

Üýşmek ownuk zadyň içinden irilerini saýlap almak.


Duş gelýän formalary
  • öýdedi
  • öýdedigini
  • öýdedim
  • öýdedir
  • öýdelik
  • öýdän
  • öýdäp
  • öýdäýme
  • öýdäň