öýerilmek işlik

Gelin, aýal alnyp berilmek, öýli-işikli edilmek.

  • Öýerilýän oglan hakykatdan-da on iki ýaşynda bolup, gelniň, söýgiň heniz ysyny hem alman, umumy şagalaňa gyzykmak bilen atbaşçydan gelen ýabylary gezdirip ýördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • öýerilende
  • öýerilensoň
  • öýerilmegine
  • öýerilýän