çypar

Gyzylymtyl sary, sargylt.

  • Jepbar sözleýän wagtynda, onuň selçeň çypar gaşlary galýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýüzi çypar bir dama çykdy. («Mydam Taýýar» gazeti)