çyra

Ýagtylyk berýän dürli görnüşden gural.

  • Çyra aslyp obaň belent-besinden, Suw güýjünden ýanyp ýagty alynýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Ol ýanyp duran onluk çyranyň ýagtysynda kitap okaýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

çyrasyna ýag dammak

Keýpi gelmek, hezil etmek, begenmek guwanmak.