çorlamak işlik

Kir baglamak, kir basmak, kir gatap galmak, çor baglamak.

  • Mämmet aga onuň elini özüniň çorlap giden eliniň içinde ep-esli salym saklap durdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)