çorbalyk

[ço:rbalyk]

Çorba etmek üçin niýetlenen, taýýarlanyp goýlan et we ş. m. zat.

  • Bir-iki çorbalyk etimiz galdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çorbalyk - çorbalygy.

çorbalygy ýok

Semiz däl, hor, arryk (mal, et hakda).