Gönübek Seýitmyrat Öwezbaýew

Gönübek (Kitabyň suraty)

Gökdepe söweşine gatnaşan türkmeniň gürrüňi.

Çap edildi: Aşgabat, 1991.

Terjime eden: Nargylyç Hojageldiýew

Format: pdf

Indir