Sahypanyň kitaphanasy

Saýlanan eserler (Kitabyň suraty)

Berdi Kerbabaýewiň orta we uly ýaşly mekdep okuwçylaryna niýetlenen saýlanan eserleri (Täsinje oglan, Meleje, Närahat gylyk, Atasynyň ogly, Erteki däl, hakykat, Batyr, Yhlasa – Myrat, Çekişmän – bekişmez, Japbaklar, Kyrk ýalan, Jonnuk batyr, Myraly we Soltansöýün).

Redaktor: N. Çaryýew.

Çap edildi: Aşgabat, 1992.

PDFIndir