toplanmak işlik

Bir ýere ýygnanmak, üýşmek, toparlanmak, jemlenmek.

  • Möjekleriň çozan ugry anyklanyp, hemme güýç şol ugra toplanmalydy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)