toplamak işlik

Bir ýere ýygnamak, ýygnap jemlemek, üýşürmek.

  • Pionerler ekskursiýada bolan wagtlarynda, gerbariý topladylar. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Sygyrlarymy derrew toplap, ýüzümi oba tarap göneltdim. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)