serdar

[serda:r]

Baştutanlyk edýän adam, serkerde.