rehim re‧him at

Özgäniň gam-gussasyna, hasratyna, betbagtçylygyna kalbynda döreýän gynançly duýgudaşlyk şepagat.

 • Meniň ýüregimde ýazgarylanlar üçin hemişe rehim oýanýar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

rehim inmek

Birine haýpyň gelmek, dözmezçilik etmek.


Duş gelýän formalary
 • rehimem
 • rehimi
 • rehimim
 • rehimine
 • rehiminiň
 • rehimiň
 • rehimiňiz
 • rehimleri
 • rehimli
 • rehimlilik
 • rehimsiz
 • rehimsizler
 • rehimsizlige
 • rehimsizligem
 • rehimsizligi
 • rehimsizligine
 • rehimsizligini
 • rehimsizliginiň
 • rehimsizligiň
 • rehimsizligiňden
 • rehimsizlik
 • rehimsizlikden