rehim at

Özgäniň gam-gussasyna, hasratyna, betbagtçylygyna kalbynda döreýän gynançly duýgudaşlyk şepagat.

  • Meniň ýüregimde ýazgarylanlar üçin hemişe rehim oýanýar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

rehim inmek

Birine haýpyň gelmek, dözmezçilik etmek.