hyžžyldy

Näsaglyk zerarly bogazdan ýa-da ajan, turşan suwuklykdan çykýan güžžüldili ses.

  • Sowuga urdurypdyrynmy, nämemi bokurdagymyň hyžžyldysy bar.