hyjuw at

Işe we ş. m. bolan güýçli arzuw, isleg, joşgun, göçgün.

  • Adamlaryň ýüreginde faşist-ganymlardan, öç-ar almak hyjuwy joşdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ol ýaşlyk hyjuwy bilen işleýär. (B. Gurbanow, Duşuşyk)