golgarama

Birine garaşly bolan, birine tabyň, bagly ýagdaý, elgarama.

  • Olaryň özleri hem keseki döwlete golgarama. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)