goldaşmak işlik

  1. Goldamaga kömek bermek, arka çykyşmak kömek edişmek/.

  2. Bile götermek, birlikde tutup götermek/.

    • Içi arpaly agyr haltalary ýene-de goldaşyp başlady. («Kolhoz Günleri»)