goldaşmak işlik

  1. Goldamaga kömek bermek, arka çykyşmak kömek edişmek.

  2. Bile götermek, birlikde tutup götermek.

    • Içi arpaly agyr haltalary ýene-de goldaşyp başlady. («Kolhoz günleri»)