dramaturgiýa

  1. Drama eserlerini ýazmaklyk teoriýasy; drama sungaty.

  2. Drama eserleriniň jemi, toplumy.

    • Dramaturgiýamyzda, şonuň ýaly-da kinematografaýamyzda çeper eserleriň satira ýaly görnüşleri şu wagta çenli ýok. («Edebiýatdan hrestomatiýa»)

  3. Drama eseriniň gurluş teoriýasy.