dogruçyl

  1. Ýalan sözlemeýän, dogry gepleýän, hakykatyň tarapdary, hakykatçy.

    • Hoşgeldi akýürekli, dogruçyl oglan. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Bolşy ýaly, hakyky, çynlakaý, real.

    • Hekaýada durmuşy dogruçyl beýan etmeklik bilen bilelikde, ertekä kybapdaş ýeri-de bolýar.