deşmek işlik

Deşik etmek, deşik açmak.

 • Suw aşak urup böwedi deşdi-de, ýüzüniň ugruna şaggyldap gitdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • deşdi
 • deşdi-de
 • deşeliň
 • deşen
 • deşer
 • deşere
 • deşerin
 • deşip
 • deşipdir
 • deşipdirler
 • deşjek
 • deşleriniň
 • deşliginde
 • deşligini
 • deşlik
 • deşme
 • deşmegi
 • deşmeginiň
 • deşmegiň
 • deşmek
 • deşmekligiň
 • deşmeli
 • deşmese
 • deşmezlik
 • deşmäge
 • deşmän
 • deşäýdi
 • deşäýjek
 • deşýän
 • deşýände
 • deşýär
 • deşýärler